Náš Transgas

2019

 
Budovy kolem nás byly vytvořeny k danému účelu, proto jim byla dána jasná podoba. Po letech se často účel mění, stejně tak I podoba samotných budov. Otázka je jakým způsobem.

Objekt vznikl jako součást výstavního projektu Náš Transgas a jeho děti v Domě umění Ústí nad Labem.

 
Foto: archiv DUUL
 


Our Transgas

 

The buildings around us were created for a given purpose, so they were also given a clear appearance. Over the years, the purpose often changes, as does the appearance of the buildings themselves. The question is, how?
The building was created as part of the exhibition project Our Transgas and Its Children in the House of Arts in Ústí nad Labem.