Mozaika

2018

 

Výstavní projekt k výročí „Osmiček“, osudových dat v českých novodobých dějinách.
V Ústí nad Labem je v centru města umístěna jedna z největších mozaiek ve střední Evropě. Námětem jsou české dějiny a socialistická současnost, odpovídající normalizačnímu kontextu doby vzniku díla.
Po drobných úpravách samotným autorem po pádu komunistického režimu je mozaika stále na svém místě.
I proto jsem mozaiku digitálně obsahově poupravil a doplnil se zachováním autorova rukopisu a všech atributů mozaiky. Doplnil jsem ji tématy jako je vítání nacistických vojsk v našem pohraničí, nuceného odsunu, komunistických lágrů a invazí okupačních vojsk.

 

Projekt vznikl jako součást Monumentální topografie pořádané FUD UJEP

 

Foto: Jiří Dvořák (+spolupráce na digitalizaci), Lucie Hyšková a Petr Kubáč

 


The Mosaic

 

Exhibition project for the anniversary of “Osmičky”, the ‘8-ending years, some of the most fateful dates in Czech modern history.
One of the largest mosaics in Central Europe is located in Ústí nad Labem, at the center of the city. The topic is Czech history and the socialist past (or rather present, back then), corresponding to the context of the time of the work’s creation.
The mosaic is still in place, after some minor modifications by the author himself, made after the fall of the communist regime.
That is also why I digitally modified the content of the mosaic and supplemented it, with the preservation of the author’s style and all the attributes of the mosaic. I added topics such as welcoming Nazi troops to our border, forced expulsions, communist camps, and invasions by occupation troops.
 
The project was created as part of the Monumental Topography project organized by FUD UJEP.