Horizont

2006

150x150x10 cm

Ocel, elektromotor

Kinetický objekt (150X150cm) s neustále se proměňující polohou dvou vertikálních rovin, dvou horizontů.

 
Foto: Lukáš Zavřel

 

 


Horizon

 

Steel, electro-engine
Kinetic object (150x150cm) with a constantly changing position of the two vertical planes, the two horizons.