Camera Obscura

2018

 

Interaktivní instalace využívající principu camery obscury. Divák v tmavé místnosti otáčí projekční plochou na kterou se díky starým optickým a mechanickým principům promítají objekty mimo onu místnost.
 

Instalace byla součástí výstavy Czech RepuBRICK – Zážitková LEGO výstava v Hamleys v Praze

 
Foto: Tomáš Lumpe

 

 


Camera Obscura

 

Interactive installation using the camera obscura principle. In a dark room, the viewer rotates the projection surface on which, thanks to old optical and mechanical principles, objects outside of the room are projected.
 

The installation was part of the exhibition Czech RepuBRICK – Experiential LEGO exhibition in Hamleys in Prague.